Zorgkwekerij Bloei respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed  mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen. Als u bij Zorgkwekerij Bloei een bestelling plaatst, hebben we uw naam, geslacht, emailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Fulfilment partner
 • Logistieke partners
 • Marketing dienstverlener
 • IT-dienstverlener
 • Development partner
 • Hosting partner
 • Financiële dienstverlener

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de
EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Klanten: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Marketing: tot 14 maanden na contactmoment

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Firewall
 • Anti-virus
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Dataminimalisatie

Rechten omtrent uw gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Zorgkwekerij Bloei over u heeft vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere bovengenoemde rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@zorgkwekerijbloei.nl. De Zorgkwekerij zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites en social media

Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid social media foto’s

Zorgkwekerij Bloei kan u vragen of we uw Instagramfoto voor marketingdoeleinden mogen gebruiken. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin Zorgkwekerij Bloei vermeldt, door ons account (@zorgkwekerijbloei) te taggen of het gebruik van een van onze hashtags. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet. U kunt uw foto vervolgens terugvinden op onze website, op ons Instagram account of in onze social media advertenties op Facebook en Instagram.

Cookies

Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Zorgkwekerij Bloei
Europalaan 16
2641 RX Pijnacker

Laatste versie: 11-01- 2021